MAŠINE ZA ŠTANCOVANJE

Automatske mašine za Štancovanje - Izbijačice

Za štancovanje (izbijanje) raznih oblika etiketa, nalepnica, kreditnih i servisnih kartica, plastičnih nalepnica, svesak, stikersa itd.

Metoda udarnog bušenja:

Potpino spoljašnje štancovanje, štancovanje uglova, štancovanje jedne, dve ili tri strane, štancovanje sa sve četiri strane savijenog tabaka.

Materijali koju mogu da se štancuju?

Papir, karton i drugi materijali kao što su, PVC, PP- ili PE-folije, samolepive folije, plastično laminiran papir, metalna folija, itd.

 Prospekt Automatiske mašine za štancovanje (PDF 10.553 MB)